Tietosuojaseloste - Biotutkimukseen ja diagnostiikkaan

Sisältöön


TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä:
Bio-Mediator Ky, Linnaistentie 5, 01640 Vantaa
Puhelin: 09-852 4898, S-posti: info@bio.fi

Rekisterin nimi:
Bio-Mediatorin asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Yritysasiakkaiden asiakastietojen ylläpito tilausten käsittelyä sekä markkinointia varten.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää ainoastaan yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja mahdollisesti
puhelinnumeron ja/tai henkilön ammattinimikkeen ja työpaikan.
Rekisteri saattaa lisäksi sisältää tietoa henkilön meiltä tilaamista tuotteista ja/tai niihin liittyvistä kysymyksistä.
Rekisteri ei sisällä henkilöiden sosiaaliturvatunnuksia eikä muita edellä mainitsemattomia henkilökohtaisia
tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Messut, asiakaskäynnit, asiakaspuhelut, verkkokaupassa annetut yhteystiedot. Mahdolliset muut asiakkaan
kohtaamistavat. Yritysten kotisivut. Ulkopuolisten markkinatutkimusyritysten ja yhteistyökumppaneiden
tietolähteet. Tieteelliset julkaisut.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille säännönmukaisesti.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta suoraan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman asiakkaan suotumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa yrityksen turvaohjelmalla suojatulla tietokoneella, sekä
laskutusohjelman ylläpitäjän palvelimilla.

Tarkastusoikeus:
Jokaisella on oikeus saada itseään koskevat rekisteröimämme tiedot sekä tavat millä ne on hankittu. Tätä
koskeva pyyntö osoitetaan meille, joko puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Mikäli rekisterimme tiedoissa on virheitä on asianosaisella oikeus vaatia niiden korjaamista.Tätä koskeva pyyntö
osoitetaan meille, joko puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

Laatimispäivä 24.04.2018
Bio-Mediator
Linnaistentie 5
01640 Vantaa

Puh. 040 562 9574
www.bio.fi
info(at)bio.fi
tilaukset(at)bio.fi

www.labshop.fi
www.elektrokem.fi  
©
Bio-Mediator on
Elektrokem Oy:n aputoiminimi
www.elektrokem.fi
Takaisin sisältöön