Meistä

Välittävä toimija - toimiva välittäjä™

Arvot
Humaani ja tasapuolinen suhtautuminen kaikkiin ihmisiin. Ympäristön huomioonottaminen kaikessa liiketoiminnassa.

Visio
Olla tavarantoimittajana merkittävä vaikuttaja diagnostisissa ja tutkimuslaboratorioissa Suomessa.

Toiminta-ajatus
Yritys tarjoaa tutkittuja ja toimivia ratkaisuja, jotka täyttävät asiakkaiden tarpeet. Tämän tehdäkseen yritys seuraa alansa kehitystä ja toimii läheisesti edustamiensa valmistajien kanssa asiakkaitaan kuunnellen.