Tietosuojaseloste

 

 

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:
Bio-Mediator Ky, Linnaistentie 5, 01640 Vantaa
Puhelin: 09-852 4898, S-posti: info@bio.fi

Rekisterin nimi:
Bio-Mediatorin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Yritysasiakkaiden asiakastietojen ylläpito tilausten käsittelyä sekä markkinointia varten.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää ainoastaan yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja mahdollisesti puhelinnumeron ja/tai henkilön ammattinimikkeen, tittelin ja työpaikan.
Rekisteri saattaa lisäksi sisältää tietoa henkilön meiltä tilaamista tuotteista ja/tai niihin liittyvistä kysymyksistä.
Rekisteri ei sisällä henkilöiden sosiaaliturvatunnuksia eikä muita edellä mainitsemattomia henkilökohtaisia
tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Messut, asiakaskäynnit, asiakaspuhelut, verkkokaupassa annetut yhteystiedot. Mahdolliset muut asiakkaan
kohtaamistavat. Yritysten ja julkisten yhteisöjen kotisivut. Ulkopuolisten markkinatutkimusyritysten ja yhteistyökumppaneiden
tietolähteet. Tieteelliset julkaisut.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille säännönmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansien tahojen käyttöön ilman asiakkaan suostumusta.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa yrityksen turvaohjelmalla suojatulla tietokoneella, sekä
laskutusohjelman ja CRM-ohjelman (Customer relations management) ylläpitäjien palvelimilla.

Tarkastusoikeus:
Jokaisella on oikeus saada itseään koskevat rekisteröimämme tiedot sekä tavat millä ne on hankittu. Tätä
koskeva pyyntö osoitetaan meille, joko puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista:
Mikäli rekisterimme tiedoissa on virheitä on asianosaisella oikeus vaatia niiden korjaamista tai postamista. Tätä koskeva pyyntö
osoitetaan meille, joko puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

Laatimispäivä 24.05.2018